SERVICE

服務項目

 
專業代工ODM/OEM/OBM,優質的隔熱紙

平行貿易輸入品
世界各大品牌防爆隔熱紙
代客採購
隔熱紙進出口、輔導創立
自有品牌
隔熱紙設計、估價、施工
美國之星日光調節防爆隔熱紙